نرم افزار مدیریت برنامه ریزی کنکور

برای استفاده از نرم افزار برنامه ریزی باید در سایت کنکور کامپیوتر ثبت نام کنید سپس با اطلاعات حساب کاربری ساخته شده به نرم افزار وارد شوید.

ثبت نام در سایت

در صورتی که قبلا در سایت کنکور کامپیوتر ثبت نام کرده اید با اطلاعات حساب کاربری خود از طریق لینک زیر به نرم افزار وارد شوید.

ورود به نرم افزار برنامه ریزی